Ochrana osobních údajů

Online objednáním zboží prostřednictvím k tomu určeného formuláře (tj. zadáním objednávky zboží nabízeného prodávajícím do systému) kupující souhlasí v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. a zákonem č. 480/2004 Sb. se zpracováním osobních údajů poskytnutých v objednávce a jejich zařazením do databáze uživatelů Kateřina Kreidlová - koralky-atti.cz . Prodávající se zavazuje, že osobní údaje Kupujícího nepředá třetím stranám.

Tyto osobní údaje budou zpracovávány výhradně pro obchodní a marketingové účely prodávajícího a pro účely zasílání obchodních sdělení. Prodávající je oprávněn spolu s těmito údaji schraňovat i osobní údaje zákazníka.

Kupující může souhlas s takovýmto zpracováním osobních údajů při objednávce odmítnout. Pokud tak neučiní, poskytuje dobrovolně prodávajícímu tyto údaje na dobu 10 let, během nichž může svůj souhlas kdykoli odvolat zasláním písemné žádosti na emailovou nebo korespondenční adresu sídla společnosti prodávajícího. Kupující se také může kdykoliv odhlásit ze zasílání informačního newsletteru pro zasílání novinek a obchodních sdělení pomocí odkazu uvedeného na konci obchodního sdělení. Takovéto odvolání souhlasu je účinné okamžikem doručení odvolání prodávajícímu. 

Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů a jejich úložišť v elektronické i listinné podobě a že ke zpracovávaným osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby.

Odesláním objednávky z internetového objednávkového formuláře potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.

Získané údaje nejsou poskytovány pro marketingové účely třetím stranám. Jsou použity výhradně pro plnění povinnosti Prodejce při vyřízení objendávky. Osobní údaje (jméno, příjmení, adresa) jsou posyktovány přepravci (Česká pošta s.p.) za účelem doručení zásilky Kupujícímu.